PEOPLE

PROFESSOR

Assoc. Prof. Yoichi Ochiai Ph.D / 落合陽一
Media Artist, PhD (Applied Computer Science).
Associate Professor at University of Tsukuba, Head of Digital Nature Group.
Director of Strategic Platform for Digital Nature, by Pixie Dust Technologies and University of Tsukuba.
(Graduate School of Library, Information and Media Studies and Research Center for Knowledge Communities)
CEO of Pixie Dust Technologies, Inc.

Assist. Prof. Xanat Vargas Meza
Assistant Professor

Assist. Prof. Tatsuki Fushimi
Assistant Professor

RESEARCHER

Bektur Ryskeldiev
 

Jun-Li Lu / 盧俊利
jllu@slis.tsukuba.ac.jp

PH.D. STUDENTS

Akihisa Shitara
theta-akihisa@digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Atsushi Shinoda

Junjian Zhang
tyookk@digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Keita Yamazaki
zigzagzackey(at)digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Natsumi Kato
n.kato(at)digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

M.S.STUDENTS

Hiroki Hasada
hirokihasada@digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Hiroyuki Osone
soneo@digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Ippei Suzuki
1heisuzuki@digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Kenta Yamamoto
kenta.yam@digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Kohei Ogawa
kohei.ogawa@digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Kotaro Omomo
okkotaro(-a-t-)digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Masaaki Sadasue
sadaoooo@digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Maya Torii
 

Nozomu Yoshida
nozo(at)digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Ryosuke Suzuki
ryosuke.suzuki@digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Shingo Uzawa

Shunnosuke Kataoka

Tatsuya Minagawa
 

Yuzuha Ito
yuzuha(-at)digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

RESEARCH STUDENTS

Jingjing Li/李晶晶
li@digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Zhexin Zhang / 张哲新
jacobzhang@digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

UNDERGRADUATE

Daichi Tagami
daichi-tagami@digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Kaisei Sato
kaisei.sato@digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Kazuya Izumi
izumin@digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Kengo Tanaka
kengo.tanaka@digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Kotaro Oomori
oomor[at]digitalnature.
slis.tsukuba.ac.jp

Ryogo Niwa
niwa.ryogo@digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Shuma Shimizu
shumai@digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

COLLABORATE RESEARCHER

Takahito Aoto
 

COLLABORATE STUDENTS

Akira Hashimoto
akirahashimoto@digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Haruki Inose
inswarm4629@digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Kana Yamaguchi
kana.yamaguchi(at)digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Kent Kishima
kish(at)digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Kosaku Namikawa
 cigarbox.nami@gmail.com

Miki Okamura
mikio_kamura@digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Ryo Iijima
ryoiijima@digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Ryosuke Hyakuta
momosuke@digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Shieru Suzuki
wasdkey@digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Shoya Fukunaga
fs@digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Shun Sasaguri
shun.sasaguri@digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Takumi Yokoyama
yokotakumi@digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Tomohito Sakakibara
lvreal@digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Yuga Tsukuda
tsukuda@digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Yusuke Koroyasu

SECRETARY

Mineko Matsuse

Rika Matsuoka
 

Rumi Okabe

ALUMNI

Akira Ishii
2015-2018

Amy Koike
2015-2018

Atsushi Mori
2017-2019

Ayaka Ebisu
2016-2020

Chihiro Murakami
2017-2018

Daitetsu Sato
2016-2018

Hiraku Doi
2015

Kazuki Ohshima
2017

Kazuki Otao
2017-2020

Kazuki Takazawa
2015-2019

Kazuyoshi Kubokawa
2017

Keisuke Kawahara
2015-2018

Keisuke Shimakage
2018-2020

Kensuke Abe
2017-2019

Kenta Suzuki
2015-2017

Kyosuke Harada
2015

Mao Morita
2015-2016

Miyu Iwafune
2016-2020

Mose Sakashita
2015-2018

Naoto Nishida
2018-2019

Naoya Muramatsu
2016-2020

Nobutaka Ito
2015-2016

Nozomi Magome
2018-2020

Ooi Chun Wei
2017-2020

Riku Iwasaki
2016-2019

Ryota Eisaki
2018-2019

Ryota Kawamura
2017-2019

Satoshi Hashizume
2015-2019

Shinji Sakamoto
2015-2018

Shinnosuke Ando
2017-2019

Shouki Imai
2017-2019

Shuntarou Yoshimitsu
2015-2016

Taisuke Ohshima
2017-2018

Takatoshi Yoshida
2015-2017

Wataru Kaji
2017-2018

Wesley Lee Yang
2019

Yaohao Chen
2018-2020

Yui Atarashi
2018-2020

Yui Kikuchi
2015-2016

Yuki Koyama
2017-2018

Yuki Kubo
2015-2016

Yuki Zenimoto
2018-2019

Yusuke Tanemura
2017-2018

Yuta Itoh
2017-2020

Yuta Sato
2017-2020

Yuzu Saijo
2015-2016