PEOPLE

PROFESSOR

Assoc. Prof. Yoichi Ochiai Ph.D / 落合陽一
Media Artist, PhD (Applied Computer Science).
Associate Professor at University of Tsukuba, Head of Digital Nature Group.
Director of Strategic Platform for Digital Nature, by Pixie Dust Technologies and University of Tsukuba.
(Graduate School of Library, Information and Media Studies and Research Center for Knowledge Communities)
CEO of Pixie Dust Technologies, Inc.

Keisuke Shimakage
助教
Assistant Professor

RESEARCHER

Bektur Ryskeldiev

PH.D. STUDENTS

Akihisa Shitara
theta-akihisa@digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Atsushi Shinoda

Junjian Zhang
tyookk@digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Natsumi Kato
n.kato(at)digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Ooi Chun Wei
chunwei.ooi(at)digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

M.S.STUDENTS

Hiroki Hasada
hirokihasada@digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Ippei Suzuki
1heisuzuki@digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Kazuki Otao
kazuki.otao@digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Keita Yamazaki
zigzagzackey(at)digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Kenta Yamamoto

Kohei Ogawa
kohei.ogawa@digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Kotaro Omomo
okkotaro(-a-t-)digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Miyu Iwafune

Naoya Muramatsu

Ryosuke Suzuki
ryosuke.suzuki@digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Shingo Uzawa

Shunnosuke Kataoka

Yaohao Chen

Yuta Sato

Yuzuha Ito
yuzuha(-at)digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

UNDERGRADUATE

Ayaka Ebisu
ayaka.ebisu@digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Daichi Tagami
daichi-tagami@digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Hiroyuki Osone
soneo@digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Kaisei Sato
kaisei.sato@digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Kengo Tanaka
kengo.tanaka@digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Masaaki Sadasue
sadaoooo@digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Maya Torii
 

Shuma Shimizu
shumai@digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Tatsuya Minagawa

COLLABORATE RESEARCHER

Takahito Aoto
 

COLLABORATE STUDENTS

Akira Hashimoto
akirahashimoto@digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Kent Kishima
kish(at)digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Kosaku Namikawa
 cigarbox.nami@gmail.com

Kotaro Oomori
oomori[at]digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Nozomi Magome
nozomi (-at-) digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Yuga Tsukuda
tsukuda@digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Yui Atarashi
yuiatarashi[at] digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

Yusuke Koroyasu

Yuta Itoh
atuyoti[at]digitalnature.slis.tsukuba.ac.jp

SECRETARY

Mineko Matsuse

Rika Matsuoka
 

Rumi Okabe

ALUMNI

Akira Ishii
2015-2018

Amy Koike
2015-2018

Atsushi Mori
2017-2019

Chihiro Murakami
2017-2018

Daitetsu Sato
2016-2018

Hiraku Doi
2015

Kazuki Ohshima
2017

Kazuki Takazawa
2015-2019

Kazuyoshi Kubokawa
2017

Keisuke Kawahara
2015-2018

Kensuke Abe
2017-2019

Kenta Suzuki
2015-2017

Kyosuke Harada
2015

Mao Morita
2015-2016

Mose Sakashita
2015-2018

Naoto Nishida
2018-2019

Nobutaka Ito
2015-2016

Riku Iwasaki
2016-2019

Ryota Eisaki
2018-2019

Ryota Kawamura
2017-2019

Satoshi Hashizume
2015-2019

Shinji Sakamoto
2015-2018

Shinnosuke Ando
2017-2019

Shouki Imai
2017-2019

Shuntarou Yoshimitsu
2015-2016

Taisuke Ohshima
2017-2018

Takatoshi Yoshida
2015-2017

Wataru Kaji
2017-2018

Wesley Lee Yang
2019

Yui Kikuchi
2015-2016

Yuki Koyama
2017-2018

Yuki Kubo
2015-2016

Yuki Zenimoto
2018-2019

Yusuke Tanemura
共同研究学生

Yuzu Saijo
2015-2016